Bestyrelsen

Brylle Private Børnehave drives af en forældrebestyrelse, som i et tæt samarbejde med den pædagogisk leder af børnehaven, driver alle facetter af børnehaven.

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens økonomiske situation. Derudover har man som bestyrelsesmedlem rig mulighed for at præge børnehaven. Medlemmerne er med til at sætte de overordnede rammer, renovering af huset, fornyelse på både ude- og indearealer osv.

 

Den pædagogiske leder er ansvarlig for personaleledelse, det pædagogiske grundlag og omsætning til praksis, samt overholdelse af div. budgetter. Der er et godt og imødekommende samarbejde mellem leder og bestyrelse.

Nedenfor ses de gældende vedtægter samt de seneste referater fra bestyrelsesmøderne...