Samarbejde med dagplejerne, Agerholm og Brylle Skole:

Vi sætter i Brylle Private Børnehave stor pris på det rigtigt givende samarbejde og fællesskab vi har med både de kommunale samt private dagplejere vi har i Brylle og omegn.

 

Vi mødes jævnligt så de kommende børnehavebørn begynder at kende det nye sted og for at mødes og både hyggesnakke men bestemt også have faglige snakke med dagplejerne.

 

Derudover har vi et rigtig fint samarbejde med den kommunale institution Agerholm samt Brylle Skole.

 

Dette sker bl.a. ift. vores Storegrupper som sammen forbereder sig til at blive en fælles klasse når skoleåret starter op igen i august måned.

 

De to grupper mødes et par gange om ugen fra jul til sommer, skiftevis hos os i den private børnehave og hos Agerholm, hvor der samtidig også stille og roligt skrues op for tidsrummet hvor grupperne er på og med i skolen, så de bliver bekendte med skolens områder samt trygge ved personalet.

 

På denne måde sikrer vi os en glidende og enormt gavnlig overgang fra børnehave til skole.

Bestyrelsen:

Brylle Private Børnehave drives af en forældredrevet bestyrelse som i et tæt samarbejde med den pædagogisk daglige leder af børnehaven, sørger for at det pædagogiske arbejde samt børnehavens værdier opretholdes og kontinuerligt udvikles i takt med hvad der kræves på dagtilbudsområdet.

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens økonomiske situation. Derudover har man som bestyrelsesmedlem rig mulighed for at præge børnehaven. Medlemmerne er med til at sætte de overordnede rammer, renovering af huset, fornyelse på både ude- og indearealer osv.

 

Hvor det er den pædagogiske leder som har den del af ledelsen som indebærer personaleledelse og de pædagogiske tiltag. Der er en godt og imødekommende samarbejde leder og bestyrelse imellem.

  • c-facebook

Brylle Private Børnehave, Tobovej 43A, Tommerup 5690 Tlf. 53607115 samt email: leder@bryllebh.dk